To top
16 Lip

Specjalne pokazy w kinie Atlantic

W czerwcu w kinie Atlantic odbył się PRZEDPREMIERY POKAZ FILMU PAVAROTTI ze specjalnym udziałem Alicji Węgorzewskiej, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej. Pokaz organizowany jest dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców młodzieży, animatorów kultury, pedagogów szkolnych i przede wszystkim dla młodzieży. Miał jeden z najbardziej epickich głosów i niezwykłą umiejętność ekspresji w historii ludzkości. W dokumencie Rona Howarda niedościgniony Luciano Pavarotti jest pokazany tak jak nigdy wcześniej: w zachwycająco intymnym zbliżeniu, które zagłębia się w aurę jego muzyki i żar jego charyzmy. Wszystko po to, aby odkryć jego osobiste, ludzkie zmagania, jego poczucie humoru i jego nadzieje. Odzwierciedlając przy tym uniwersalne tematy, które sprawiły, że opera jest ważna w XXI wieku – miłość, pasja, radość, rodzina, strata, ryzyko, piękno – film opowiada historię człowieka odkrywa-jącego, zmagającego się i ostatecznie uczącego się wykorzystywać ogrom własnych darów…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

In June, in Atlantic cinema, THE PREVIEW OF „PAVAROTTI”, with special participation of Alicja Węgorzewska, director of Warsaw Chamber Opera, took place. The screening was organized for school principals, teachers, youth educators, cultural animators, and, above all, youth. He had one of the most epic voices and expressive hearts in human history, but in Ron Howard’s documentary, the remarkable Luciano Pavarotti is seen as he’s never been seen before: in a ravishingly intimate close-up that delves behind the glory of his music and the heat of his charisma to uncover his private human struggles, humor and hopes. Echoing the universal themes that have kept opera relevant in the 21st Century—love, passion, joy, family, loss, risk, beauty—the film weaves a story of a man discovering, wrestling with and ultimately learning to harness the monumental enormity of his gifts.