To top
12 gru

Od Redaktor Naczelnej…


Wyjątkowy, niepowtarzalny czas – magazyn LAMetD obchodzi 6. urodziny. Na tę okoliczność został doceniony przez Dyrekcję Zamku Królewskiego w postaci sesji zdjęciowej. To bardzo miłe, cenię sobie te bezcenne kontakty z ludźmi, którzy reprezentują to dziedzictwo narodowe – Zamek Królewski. Ale to w kraju. Wróćmy do Paryża – dużo się działo, za nami Paris Fashion Week, Milano, Nowy Jork. Paryż, z którym nigdy nie mogę się rozstać, te wyjątkowe spacery nad Sekwaną… Poza pokazami, wernisażami, dyplomacją, ambasadami – spotkania z projektantami w ich jakże prestiżowych atelier. Poza modą magazyn zwykle obfituje w szeroki wachlarz informacji, dotyczących kultury, sztuki, zdrowia, urody i dyplomacji. Wiele wydarzeń w kraju i na świecie… Wiedeń, a wcześniej Lusławice – koncert pod dyrekcją Profesora Bohdana Bogusławskiego z cudowną muzyką ku wielkiej pamięci niepowtarzalnego, nieżyjącego mistrza Ignacego Jana Paderewskiego. Gala Polskiej Mody, podczas której wspaniały Pan Prezes Stefan Kostecki pięknie, w profesjonalny sposób, promuje polskich młodych projektantów.

It’s a special time, unmatched by any other – the LAMetD magazine is celebrating its 6th birthday. Due to the occasion, it’s been recognised by the Royal Castle’s management, which resulted in a photoshoot. It’s very kind of them, I appreciate such priceless acquaintances – people, who represent the national heritage, the Royal Castle. That’s what’s happening in Poland. Let’s get back to Paris – a lot is happening there. The Paris, Milano and New York Fashion Weeks are behind us. Paris, the city I can never say goodbye to; the extraordinary walks along the Seine… Aside from the fashion shows, art show openings, diplomacy, embassies, there were also meetings with designers in their ever-so-prestigious ateliers. Besides fashion, the magazine is, as always, full of content about culture, art, wellness and health, beauty and diplomacy. We’ve reported on many events happening both in Poland and abroad… Vienna, preceded by Lusławice – a concert under the baton of Professor Bohdan Bogusławski with amazing music commemorating the one-and-only late master, Ignacy Jan Paderewski. The Polish Fashion Gala, where the outstanding President, Stefan Kostecki, promoted young Polish designers beautifully and with professionalism.