To top
27 Lip

Od Redaktor Naczelnej…


Mamy wspaniały czas pięknej pogody i wypoczynku, na który czekamy cały rok. Dla mnie to wyjątkowy okres, inspirujące pokazy mody, podczas których oczywiście są pewne ograniczenia, ale firmy i projektanci pragną pokazać swoje piękne, długo przygotowywane kolekcje. Zakończył się sezon Paris Fashion, Milano, N. York – odbył się w wyjątkowy sposób, ale z tego powodu nie zabraknie jak zwykle interesujących materiałów, dotyczących najnowszych kolekcji ze świata mody…

It’s the time of beautiful weather and rest, the time we’ve been waiting for the whole year. For me, it’s a special moment, full of inspiring fashion shows, which, of course, are slightly restricted now, but brands and designers are looking forward to showcasing their dazzling, long-prepared collections. The Paris, Milano and New York Fashion season has come to an end – this year’s events were unusual, but that didn’t stop us from getting interesting scoops on the newest collections from the world of fashion…