To top
27 Cze

SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER

Współczesna wersja historii Romea i julii, w której miłość przeradza się w nienawiść. Najnowsze dzieło nominowanego do Oscara Jana Komasy – w kinie Atlantic od 6 marca. Sala samobójców. Hejter to przenikliwa diagnoza współczesnego świata i filmowe odbicie rzeczywistości, w której korzystanie z mediów społecznościowych jest powszechne, a hejt stał się wszechobecny. W czasach lajków, fake newsów i sztucznego kreowania własnego wizerunku rośnie gniew tych, którzy pozostają poza obiegiem. Jednym z nich jest Tomek, główny bohater najnowszego filmu Jana Komasy, według scenariusza Mateusza Pacewicza – duetu odpowiedzialnego za nominowane do Oscara Boże Ciało. Od lat zakochany w Gabi, dziewczynie z dobrego domu, „patointeligentce”, pobiera pomoc finansową od jej rodziców. Gdy zostaje wyrzucony ze studiów i traci życzliwość swoich dobroczyńców, zaczyna planować zemstę. Dostaje pracę w agencji reklamowej, a wraz z nią uzyskuje dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity. Z ofiary staje się oprawcą: zaczyna walkę o sukces i o miłość, którą od nienawiści dzieli tylko jedno kliknięcie…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

A contemporary version of the story of Romeo and juliet, in which love turns into hatred. The latest work by Oscar-nominated director Jan Komasa – in Atlantic cinema since 6 March “Suicide Room. The Hater” is an insightful diagnosis of the modern world and a film reflection of a reality in which the use of social media is common and the heterogeneous. In the times of laissez-faire, fake news and artificial creation of one’s own image, the anger of those who remain out of circulation grows. One of them is Tomek, the main character of Jan Komasa’s latest film based on a script by Mateusz Pacewicz – the duo responsible for the Oscar-nominated “God’s Body”. For years he has been in love with Gabi, a girl from a good home, “patointeligent”, and has been receiving financial help from her parents. When he is expelled from university and loses the kindness of his benefactors, he starts planning his revenge. She gets a job at an advertising agency and with it she gets access to the latest technologies and secrets of the capital’s elite. From the victim he becomes a torturer: he starts a fight for success and for love, which is only one click away from hatred…