To top
17 Lip

Reporterski debiut roku dla NIKOLI PAWLAK

 

Rozmawiamy z uroczą, elokwentną, charyzmatyczną nastolatką, która zdobywa laury w tak młodym wieku. Otrzymałaś statuetkę na XI Gali Dobrego Stylu – zasłużyłaś, zdecydowanie tak. Ale czy nie byłaś zaskoczona? Bardzo dziękuję za miłe słowa. Byłam bardzo zaskoczona, ale i bardzo dumna, że zostałam wyróżniona i doceniona za to, co robię. Moją pasją są ciekawe wywiady na YouTubie, gdzie staram się przedstawić znaną osobą. Czy chcesz w przyszłości zostać reporterką? dziennikarką? Tak, jak najbardziej chcę zostać dziennikarką, reporterką i myślę, że moja pasja, z jaką tworzę to wszystko, sprawi, że w przyszłości nią będę. Bycie młodą reporterką sprawia mi wiele przyjemności i pozwala mi rozwijać osobowość…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

We are talking to a charming, eloquent, charismatic teenager, who is already so successful at such young age. You’re a laureate of a statuette at the XI Good Style Gala – and you earned it, no doubt about that. But were you at all suprised? Thank you very much for those kind words. I was very suprised, but also very proud of being honored and appreciated for what I do. Making interesting interviews on YouTube, where I try to present famous people, is my passion. Do you want to become a reporter in the future? A journalist perhaps? Yes, I definately want to be a journalist, reporter in the future and I think, that the passion with which I create all those things is gonna help me fulfill this goal. Being a young reporter is bringing me so much joy, and it’s helping me develop my identity…