To top
27 Cze

OPERA TO MOJE ŻYCIE – TO MOJA PASJA

Z diwą, jedną z najbardziej cenionych polskich śpiewaczek operowych, reżyserką, aktorką, dyrektorem Warszawskiej Opery Kameralnej AlIC ją WęGORZEWSKą-WHISKERD, rozmawiamy o życiu na scenie i nie tylko… Debiutowała Pani w bardzo młodym wieku na Scenie Kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Jaki to miało wpływ na dalszą karierę? Ten debiut w partii Pallade w Koronacji Poppei rzeczywiście odbył się bardzo wcześnie, byłam studentką. Jednak za swój duży, poważny debiut uważam występ w wiedeńskiej Kammeroper w partii Dardane w operze Glucka Die Pilger von Mekka. Świat stał przed Panią otworem – nic dziwnego przy tych zdolnościach wokalnych, wykształceniu i tak wielkim zaangażowaniu, z pasją do śpiewu. Solidne wykształcenie muzyczne pozwoliło mi na występy na wielkich scenach w wymagających, trudnych rolach. Proszę zauważyć, że w tamtym okresie propozycje występów na znanych zagranicznych scenach były czymś niesamowitym i niezwykłym, zwłaszcza dla młodej osoby…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With a diva, one of the most valued Polish opera singers, a director, actress, the Headmastress of Warsaw’s Kameralna Opera AlICjA WęGORZEWSKA-WHISKERD, we talked about life on stage and more… You debuted very young on the Kameralna Stage of Warsaw’s Grand Theatre – National Opera. What impact did this have on your further career? That debut in the role of Pallade in The Coronation of Poppea was in fact a very early one, I was still a student at the time. The real big-deal debut for me was performing the part of Dardanelles in Gluck Die Pilger von Mekka’s opera at the Kammeroper in Vienna. The world was an open door for you – it’s no wonder with your vocal skills, your eduction, as well as your great engagement and passion for singing. Solid musical education has let me perform on grand stages, in demanding, difficult roles. Please notice that in those particular times, propositions to perform on known foreign stages were something incredible and extraordinary, especially for someone so young…