To top
18 Gru

Muzyka to moje życie, ale biznes zapewnia stabilizację

Z DANIELEM VON LISON, Baronem, jednym z najwszechstronniejszych wirtuozów świata, a także biznesmenem, rozmawiamy o jego życiu zawodowym, o jego wrażliwości, spontaniczności, charyzmie, grze, która wykracza poza ścisłą definicję muzyki, gdzie łącznikiem pozostaje jedynie inspiracja… Panie Danielu, z wielkim zainteresowaniem śledzimy Pana sukcesy na polu zawodowym i muzycznym. Pan i Pana muzyka to coś wyjątkowego… Muzyka jest żywiołem i ekspresją mojej wewnętrznej pasji do piękna. Kiedy gram, wpadam w trans, odrywając się od rzeczywistości, przenosząc się w świat dźwięków i melodycznych doznań. Wkładam w grę ogromne uczucie, co podczas koncertów buduje dramaturgię, aby utrzymać kontakt z publicznością…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With DANIEL VON LISON, a Baron, one of the most diverse virtuoso in the world, and also businessman we talk about his career, his sensitivity, spontaneity, charisma, skill, which exceeds the strict definition of music, where the only bond left is inspiration… Mister Daniel, we’re following your successes in both business and music with great curiosity. You with your music is something extraordinary… Music is an element and the expression of my inner passion fo beauty. Whe I play I become entranced, I get away from the reality and into the world of sounds and melodic experiences. I put grand emotions into my music, which builds up the dramaturgy during concerts, which allows me to keep contact with the spectator. My music lives it’s own life, it has it’s own history in the form of different performances. It’s the expression of my personality…