To top
10 Paź

Muzyka i taniec – to moja miłość

Z charyzmatycznym artystą, tancerzem, aktorem, wokalistą z włoskimi korzeniami – STEFANO TERRA ZZINO – rozmawiamy o jego życiu, pasjach, miłości do tańca i muzyki. Stefano, jesteś Sycylijczykiem, Twoje nazwisko wskazuje na włoskie pochodzenie, ale urodziłeś się w Niemczech…? Owszem, moi rodzice pochodzą z Włoch – z Sycylii. Trudna sytuacja sprawiła, że w 1978 roku wyjechali do Niemiec do Mannheim. Właśnie tam się urodziłem ja i moich dwóch braci. W tym miejscu łatwo było się zaaklimatyzować moim rodzicom, ponieważ mieszkało tam dużo Sycylijczyków, co ułatwiało porozumiewanie się. Ale z czasem nauczyliśmy się języka niemieckiego, który był niezbędny. Moi bracia Marco i Vincenzo mieszkają nadal w Niemczech…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

We are talking with STEFANO TERA ZZINO – charismatic artist, dancer, actor, singer with Italian roots – about his life, passions and love for dance and music. Stefano, you are Sicilian, your last name suggests Italian roots, however you were born in Germany…? That is correct, my parents come from Italy – Sicily. Difficult situation caused their relocation to Mannheim, Germany in 1978. This is where I was born and my two brothers. It was not that hard for my parents to settle in because we were surrounded by other Sicilians. However we have still managed to learn German which was necessary. My brothers – Marco and Vincenzo – still live in Germany…