To top
18 Gru

Muzyka to moja miłość

Z utalentowaną, piękną wokalistką koncertującą również za granicą KASIĄ NOVĄ, rozmawiamy o jej życiu artystycznym i nie tylko…Co chciałabyś przekazać poprzez nowy singiel Tańcząc bez Ciebie? Do kogo jest kierowany ten utwór?Uważam, że ten utwór jest dla każdego, kto chce się oderwać od szarej codziennosci i przenieść się w piękne magiczne miejsce, gdzie świeci gorące słońce, gdzie można beztrosko potańczyć i się zapomnieć. Kompozycja jest zwiewna, a kawałek słoneczny, o romantycznym wydźwięku, podkreślonym latynoskim temperamentem. Moje przesłanie to: Cieszmy się urokiem każdej takiej czarownej chwili, podczas której czas się zatrzymuje, a my jesteśmy szczęśliwi….

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With a talented, beautiful singer also performing abroad KASIA NOVA, we talk about her artistic life and more. What would you like to present through the new single „Dancing without You“? Who is the song addressed to? I think that this song is for anyone who wants to escape from everyday life and transfer into a beautiful magical place where the hot sun shines, where you can dance and forget yourself. The composition is airy and sunny, with a romantic tone emphasized by Latin temperament. My message is; Let‘s enjoy the charm of every such enchanting moment, during which time stops and we are happy….