To top
3 Sty

Mój zawód – to wielkie, życiowe szczęście

Z ciągle piękną, pełną wdzięku, niezmiennie urokliwą, optymistyczną polską aktorką, tancerką, piosenkarką EWĄ KUKLIŃSKĄ rozmawiamy o jej barwnym życiu na scenie… Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sztuką? Relatywnie wcześnie, gdy byłam kilkuletnią dziewczynką. Wychowywałam się w kulcie dla muzyki klasycznej w uzdrowiskach Duszniki i Szczawnica-Zdrój, gdzie odbywały się Festiwale Chopinowskie, gościnnie grane spektakle teatralne i liczne koncerty muzyki poważnej. Siadywałam w pierwszym rzędzie na kolanach ojca, będącego Dyrektorem i Lekarzem Naczelnym Uzdrowiska, i wręczałam kwiaty Halinie Czerny-Stefańskiej, Adamowi Harasiewiczowi i innym znanym osobom. Wśród pacjentów taty były m.in. Hanka Bielicka, Maria Koterbska, Rena Rolska, Lidia Korsakówna. Uzdrowisko cyklicznie odwiedzali Mieczysław Voit, Barbara Horawianka, Zofia Kucówna, Adam Hanuszkiewicz…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

With still beautiful, young, charming and optimistic Polish actress, dancer and singer – EWA KUKLINSKA – we are talking about her colorful stage life… How did your artistic adventure start? It started quite early, when I was a little girl. I was raised in health resort Duszniki and Szczawnica-Zdroj, where Chopin Festivals, theatrical performances and classical music concerts took place, in a spirit of love for classical music. I was sitting in the first row on my father’s (who was resort’s director and main doctor) lap and I was handing flowers to Halina Czerny-Stefanska, Adam Harasiewicz and other famous people. Among my father’s patients were for example Hanka Bielicka, Maria Koterbska, Rena Rolska, Lidia Korsakowna. Resort was also visited by Mieczyslaw Voit, Barbara Horawianka, Zofia Kucowna, Adam Hanuszkiewicz….