To top
19 Kwi

Moda moją pasją

Z pasjonatką kochającą modę, JOANNĄ KARKOWSKĄ, rozmawiamy o jej życiu i marzeniach, które się spełniają. Od kiedy to się zaczęło, od kiedy wykazywała Pani zainteresowanie tym tematem? Moda była moją pasją od zawsze. Już jako mała dziewczynka lubiłam się stroić i przebierać. Z czasem moim ulubionym miejscem stał się strych, gdzie znikałam na kilka godzin w poszukiwaniu starych ubrań mamy i babci. Próbowałam je przerabiać – na początku ręcznie, a potem korzystałam z maszyny mamy. Sama się dziwię, jak radziłam sobie z takim wyzwaniem. Co było siłą napędową do działania w tym kierunku? Efekty mojej pasji sprawiały mi wiele satysfakcji i były siłą napędową do pogłębiania wiedzy w zakresie projektowania, krojenia i szycia. Zamiłowanie do mody w naturalny sposób poprowadziło mnie przez szkołę krawiecką do technikum odzieżowego….

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn


With an enthusiast who loves fashion, JOANNA KARKOWSKA, we talk about her life, dreams, that are coming true. When did it start? When did you first show interest in fashion?Fashion has always been my passion. As a little girl I already liked dressing up. Over time, the attic became my favorite place, where I would disappear for several hours in search of my mother’s and grandma’s old clothes. I tried to rework them – first by hand, and then I started using my mother’s sewing machine. I myself am suprised at how I used to deal with such a challenge.What was the driving force that made you go in that direction?The effects of my passion gave me a lot of satisfaction and were the driving force to deepen my knowledge in the field of designing, cutting and sewing. The passion for fashion naturally led me through a sewing school to a clothing technician. It was not easy, because I also had to work to have money to buy the necessary materials, from which I was making fancy creations for different occasions as well as for my friends…