To top
19 Kwi

Moda i biznes

Z PAWŁEM PAWLAKIEM, prezesem Zarządu Adika Collection, człowiekiem ambitnym, dążącym do celu, który zachęcił i przekonał również swoją żonę Beatę do prowadzenia rodzinnej firmy, rozmawiamy o drodze do sukcesu… Co było bodźcem, co skłoniło Pana do założenia firmy Adika? Jaka myśl przewodnia towarzyszyła temu przedsięwzięciu? Zawsze jest ten pierwszy raz, gdy pomyśleliśmy, że to właśnie jest ten moment, kiedy powinniśmy podjąć decyzję. I tak się stało – w 2006 roku firma rozpoczęła swoją działalność. Ideą przewodnią naszej firmy było tworzenie kolekcji z myślą o kobietach ceniących wysoką jakość produktów, modny krój, ale także wygodę i komfort. Gdy postanowiliśmy szyć na większą skalę, zaczęliśmy sprzedaż w Ptak Fashion City. Zaczynając przygodę z biznesem, przyglądaliśmy się innym firmom, ale przyszedł czas, aby działać i tworzyć kolekcje, nie zwracając uwagi na innych…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn


With PAWEŁ PAWLAK, president of the Management Board of Adika Collection, an ambitious man, striving for a goal that encouraged and convinced his wife Beata to run a family business, we talked to about the road to success …What was the incentive that prompted you to start Adika? What was the main idea accompanying this undertaking? There is always that first time when you think it is the moment when you should make a decision. And that is what happened – in 2006 the company started its activity. The main idea of our company was to create collections for women who appreciate high quality products, fashionable style, but also convenience and comfort….