To top
18 Gru

Mistrz Mowy Polskiej w Malborku

30 września w Wielkim Refektarzu muzeum Zamkowego w malborku odbyła się gala mistrza mowy Polskiej. Tytuł Mistrza Mowy Polskiej i statuetkę Słonecznika otrzymali: Jacek Cygan, Katarzyna Pakosińska, Andrzej Seweryn, Marta Szewczyk. W głosowaniu publiczności wygrał Tomasz Organek. W kategorii Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej tytuł otrzymała Redakcja Programu II Polskiego Radia. Faworytem internautów w tej kategorii zostało Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa. Wyróżnienie specjalne – Wawrzyn Mowy Polskiej – otrzymał Jan Kobuszewski. Decyzja jurorów zapadła przed śmiercią artysty. Aktor zmarł dwa dni przed jej ogłoszeniem.”.

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

On the 30th of September, in the Grand Refectory of the museum of the Castle in malbork, the master of the Polish Speech gala took place.The Master of the Polish Speech title and the “Sunflower” statuette was handed to: Jack Cygan, Katarzyna Pakosińska, Andrzej Seweryn, Marta Szewczyk. W głosowaniu publiczności wygrał Tomasz Organek. In the Hotbed of Masters of the Polish Speech category the title went to the Editorial Office of the Polish Radio’s II Channel. The internet’s favourite in this category was the Działdowo’s Word Forge Association. The honourable mention “Bay Leaf of the Polish Speech” went to Jan Kobuszewski. The jury’s decision was made before the passing of the artist. The actor died two days before the verdict.