To top
18 Gru

MIŁOŚĆ DO MAGICZNEGO PARYŻA

Z utalentowanym, wspaniałym muzykiem, występującym na międzynarodowych scenach teatralnych i operowych, spełniającym swoje marzenia, MIKOŁAJEM REICHEREM, rozmawiamy o jego wymarzonym zawodzie, który kocha, i o życiu artystycznym… Jest Pan obdarzony talentem muzycznym, a przy tym szalenie skromną osobą. Czy jako dziecko wykazywał Pan zdolności w tym kierunku? Talent muzyczny odziedziczyłem po ojcu. Był niezwykle uzdolniony. Śpiewał w Poznańskich Słowikach. Niestety, talentu nie wykorzystał, ale to inna historia… Dlatego tak wielki nacisk położono na moje wykształcenie, kiedy rodzice odkryli pierwsze oznaki zdolności muzycznych. Czy jestem skromny? Na pewno jestem z całej rodziny najbardziej zrównoważony i wycofany. Jest teraz taki trend autoreklamy, parcia do przodu za wszelką cenę. Czuję się wtedy zażenowany. Może po prostu mam potrzebę bycia w zgodzie z samym sobą?…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With the talented, magnificent musician performing on international theater and opera stages, fulfilling his dreams, MIKOŁAJ REICHER, we talk about his dream profession which he loves and his artistic life…You are gifted with musical talent, and at the same time you remain an extremely modest person. Did you show any abilities in this direction as a child? I inherited my musical talent from my father. He was extremely talented. He sang in Poznańskie Słowiki. Unfortunately, he did not use his talent, but that is another story … That is why so much attention was put on my education when my parents discovered first signs of musical skills. Am I modest? I am certainly the most balanced and withdrawn from the whole family. There is a trend right now to push forward at all costs. I feel embarrassed about it. Maybe I just need to be in harmony with myself?…