To top
27 Cze

MEDYCYNA ESTETYCZNA TO MOJA PASJA

Z piękną, wykształconą absolwentką wydziału wojskowo-lekarskiego, specjalistką w dziedzinie dermatologii i wenerologii, członkinią Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej Anti-Aging, mimo młodego wieku doświadczoną Panią Doktor MARTyNą SZANIAWSKą, rozmawiamy o jej życiu zawodowym, czyli dermatologii i medycynie estetycznej, która jest również jej pasją… To niesamowite – jest Pani bardzo młodą osobą, a już tyle na koncie, czyli ogromne doświadczenie zawodowe. Co najbardziej interesuje, pasjonuje Panią w pracy zawodowej? Bardzo dziękuję, ale o ogromnym doświadczeniu będę mogła mówić za ładnych „naście”, a może nawet „dziesiąt” lat. Stawiam na samokształcenie i rozwój osobisty, bo medycyna niesamowicie uczy pokory. W dermatologii szczególnie interesuje mnie dermatochirurgia. Diagnostyka dermatoskopowa, a następnie chirurgiczne usuwanie podejrzanych zmian na skórze to właśnie to, co lubię robić najbardziej. Niezwykle pasjonuje mnie też medycyna estetyczna – to, z jaką dynamiką się rozwija i jakie otwiera nowe możliwości. Szczególną wagę przywiązuję do profilaktyki przeciwstarzeniowej i wyjątkowo zależy mi na tym, aby efekty zabiegów były bardzo naturalne. Jestem w trakcie studiów w Podyplomowej Szkole Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie, aby ciągle pogłębiać wiedzę w tym kierunku…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

With the beautiful, educated graduate of the military-medicine faculty, specialist in the branch of dermatology and venereology, member of the Polish Anti-Aging Aesthetic Medicine Association, experienced despite her young age, Doctor MARTyNA SZANIAWSKA, we talk about her work-life detmatology and aesthetic medicine, which is also her passion. It’s incredible – You are very young, yet You’ve achieved so much already, meaning a lot of work experience. What do You find the most interesting in your job? Thank you very much, but the experience you’re talking about is somewhere between a dozen or even tens of years away from now. I stand for self-cultivation and self-development, because medicine is a very humbling field. In dermatology I’m most interested in aesthetic dermatology. Dermatoscopic diagnosing and removing skin lesions is what I like doing the most. I’m also very passionate about aesthetic medicine – the dynamics of it’s development and the possibilities it opens. I’m focusing particularly on anti-aging prevention and I especially care about the natural effects of the procedures. I’m studying at the Postgradute School of Aesthetic Medicine of the Polish Medical Association in Warsaw to keep broadening my know-ledge in this area…