To top
19 Kwi

KARL LAGERFERD – jak dzięki niemu zmienił się Dom Mody Chanel

Kim był człowiek znany na całym świecie z czarnych okularów i białego kucyka? Projektant, artysta, fotograf, reżyser. Osoba niezwykle charyzmatyczna i jedna z najbardziej wpływowych postaci współczesnego świata mody. Stał się na swój sposób gwiazdą rocka, arystokratą luksusu, a całe jego życie jest misternie dopracowanym dziełem. To on wykreował dzisiejszy wizerunek francuskiego Domu Mody Chanel. IMPERATOR STYLÓW, KAISER BAROKU, WRAŻLIWY NA PIĘKNO Już jako małe dziecko Karl Lagerferd przejawiał wyjątkowe zdolności artystyczne. Kolorował tęczowymi kredkami czarno-białe fotografie i modyfikował kroje sukienek widocznych na zdjęciach. Zawsze nosił przy sobie prywatny notatnik, w którym rysował nowe projekty, tworząc pomysły na przyszłe pokazy mody…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn


Who was the man famous all around the world for his black sunglasses and white ponytail? A designer, an artist, a photographer, a film director. An extraordinarily charismatic person and one of the biggest influencers of today’s fashion. He became a rock-star of a kind, an aristocrat of luxury, and his whole life is an intricately created masterpiece. He is the one who created today’s image of the French Chanel Fashion House. EMPEROR OF STYLES, BAROQUE KAISER, SENSITIVE TOWARDS BEAUTY Even as a little kid Karl Lagerfeld showed unique artistic skills. He used rainbow-colored crayons to paint black-and-white photographs, and he modified the styles of the dresses in these pictures. He always carried around his private journal, in which he sketched out new projects, creating ideas for the future fashion shows.