To top
27 Cze

FRANCJA W POLSCE

W POLSCE Prezydent Republiki Francuskiej EMMANUEL MACRON przebywał z wizytą w Polsce 3 i 4 lutego. Towarzyszyli mu: minister spraw zagranicznych jean-yves le Drian, minister sił zbrojnych Florene Parly, minister gospodarki i finansów Bruno le Marie oraz minister transformacji ekologicznej i solidarnej Elisabeth Borne. Prezydent Francji rozpoczął wizytę od rozmowy bilateralnej z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Obaj byli obecni przy składaniu podpisów przez ministrów spraw zagranicznych Jeana-Yvesa Le Drian oraz Jacka Czaputowicza pod Programem współpracy na lata 2020–2023 w ramach polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Potem Emmanuel Macron udał się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na zebranie robocze z udziałem wszystkich ministrów, wchodzących w skład delegacji francuskiej. Spotkał się również w siedzibie parlamentu z Marszałkiem Sejmu Elżbietą Witek i Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wieczorem Prezydent Francji wygłosił przemówienie do francuskiej społeczności przebywającej w Polsce, zaproszonej przez ambasadora Frederico Billeta na przyjęcie do ambasady Francji…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

POLAND President of the French Republic EMMANUEL MACRON was visiting Poland throughout the 3rd and 4th of February. He was accompanied by: the Minister of Foreign Affaires jean-yves le Drian, the Minister of Defence Florene Parly, the Minister of Economy and Finances Bruno le Marie and the Minister of Ecological and Solidarity Transformation Elisabeth Borne. The French President began his visit with a bilateral talk with the Polish President Andrzej Duda at the Presidential Palace in Warsaw. They were both present at the Cooperation Program 2020-2023 (as a part of the Polish-French strategic partnership) signing by the Ministers of Foreign Affaires Jean-Yves Le Drian and Jacek Czaputowicz.Next, Emmanuel Macron proceeded to the Prime Minister’s Mateusz Morawiecki’s Office for a meeting alongside all of the Ministers from the French delegation. He also met, in the Parliament headquarters, with the Marshal of the Polish Parliament Elżbieta Witek and the Marshal of the Polish Senate Tomasz Grodzki. In the evening, the President of France made a speech directed to the French community in Poland, which was invited to the party at the French Embassy by the Ambassador Frederico Billeta…