To top
10 Paź

Dr MANSOUR A. MALIK jest wybitnym brytyjskim prawnikiem i dyplomatą…

Dr MANSOUR A. MALIK jest wybitnym brytyjskim prawnikiem i dyplomatą. To angielski dżentelmen, ale z wyboru obywatel świata. Ukończył prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Londyńskim. Kilka lat temu zawiesił swoją praktykę prawniczą w Londynie, by wyruszyć w „podróż duchową”. Jest założycielem elitarnego The Diplomat and Business Club, człowiekiem wierzącym – muzułmaninem, prekursorem „Dyplomacji Miłości”. Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze duchowość? Czy wartości stworzą przyszłość dyplomacji? Jest Pan prawnikiem, ale także założycielem pisma „International Diplomat Magazine” o zasięgu globalnym oraz prezesem The Diplomat and Business Club, zrzeszającym arystokratów, biznesmenów i dyplomatów z niemalże całego świata…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

Dr. MANSOUR A. MALIK is an outstanding British lawyer and diplomat. He is an English gentleman but by choice a citizen of the World. He graduated in international law at the University of London. A few years ago, he suspended his law practice in London to embark on a „spiritual journey”. He is the founder of the elite The Diplomat and Business Club, a believer-Muslim, the precursor of the „Diplomacy of Love”. Is the spirituality still needed in the modern world? Will values create the future of diplomacy? You are a lawyer but also the founder of International Diplomat Magazine, which is a global magazine, as well as Chairman of The International Diplomat Business Club, associating aristocrats, businessmen and diplomats from almost the whole world…