To top
27 Cze

CHRISTIAN DIOR W NOWEJ ROLI

CHRISTIAN DIOR – wyjątkowy francuski projektant, który zmienił zasady światowej elegancji. Dior jest jedynym niekwestionowanym królem świata mody. Chciał spełniać marzenia kobiet. Międzynarodową sławę przyniosły mu również wyjątkowe perfumy. W jego karierze zawodowej przewijała się też przygoda z muzyką, którą komponował. Dior łączy w sobie słowa „Bóg” (Dieu) i „złoto” (or). Te połączone litery stały się sławne na całym świecie. Kto by się spodziewał tak olśniewającej sławy… Dior przychodzi na świat w 1905 roku w Granville, nadmorskim kurorcie w Normandii, w dużym różowoszarym domu z ogrodem, otoczonym murem i widokiem na kanał La Manche. Wychowywany jest przez matkę, przywiązaną do dobrych manier, niezwykle dbającą o dom. To ona go inspiruje, ma duży wpływ na losy przyszłego projektanta. Jeszcze w Granville Christian nawiązuje cenne przyjaźnie i znajomości z ludźmi, którzy w przyszłości staną się jego wspólnikami. Zachowuje wielką tęsknotę za charakterystycznym dla belle epoque tradycyjnym życiem rodzinnym. Bardzo szybko przejął od matki pasję do ogrodnictwa i rozwijał swoje upodobanie do zabaw i kostiumów, tajemnic alkowy, starych stylów w nowych ujęciach. Wszystkie te elementy odnajdziemy w jego dorosłym życiu…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

CHRISTIAN DIOR – an outstanding French designer who changed the rules of global elegance. Dior is undeniably the one and only king of fashion world. He wanted to make women’s dreams come true. His unique perfumes were also a factor in the gaining of his fame. There was also a place for music (he composed) throughout his career. Dior combines two words “God” (Dieu) and „gold” (or). Those four letters became famous all over the globe. Who would have predicted such a brilliant fame… Dior was born in 1905 in Granville, a seaside resort in Normandy, in a big pink-grey house with a garden, surrounded by a wall and a view of La Manche canal. He is raised by his mother who’s attached to good manners and who cares deeply about their home. She’s the one who inspires him, has a great impact on the faith of the future designer. Still in Granville, Christian makes important friendships and connections with people, who will become his work-partners later on. He shows a grand longing for traditional family life, characteristic for the belle epoque. He took on his mother’s passion for gardening early on, and he kept developing his affection towards games and costumes, secrets of the alcove, old styles in new forms. All of the above can be found in his adult life. During his youth Christian goes to a ball at a casino in Granville dressed up as Neptune. That’s how his fashion love story began…