To top
27 Cze

AMBASADOR FUNDATION MISS ELITE – Kelly Porows

KELLy POROWSKI – piękna, wrażliwa, z wielkim sercem. Komunikatywna, lubiąca podróże oraz naukę języków obcych. Kochająca zwierzęta i pomagająca im na bieżąco (posiada dwa wspaniałe pieski). Chociaż urodziła się w Stanach Zjednoczonych, to kocha Europę, Polskę, w której to kończyła studia Biznes Międzynarodowy na Uniwersytecie w Warszawie. W Elite Club podoba jej się to, że można bezinteresownie pomagać, poznawać ludzi z różnych stron świata, w różnym wieku, łącząc tym samym międzynarodowe pokolenia w dziedzinie kultury, sztuki, biznesu i dyplomacji…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

 

KELLy POROWSKI – beautiful, sensitive, kind-he-arted. Communicative, she likes to travel and learn new languages. She loves animals and is helping them continuously (she has two amazing dogs). Despite being born in the USA, she loves Europe, Poland, where she studied International Business on the University of Warsaw. What she likes about Elite Club is the fact that you can selflessly help, meet new people from all around the world, of different ages, thus connecting international generations in various areas of culture, art, business and diplomacy…