To top
19 Kwi

Ambasada Francji w Polsce

Uroczyste odznaczenie Orderem Legii Honorowej Piotra Cywińskiego, dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau. W czwartek 17 stycznia Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wręczył odznaczenie Kawalera Orderu Legii Honorowej Piotrowi Cywińskiemu, dyrektorowi Muzeum Auschwitz-Birkenau. Piotr Cywiński jest historykiem, frankofilem doskonale władającym językiem francuskim. Już jako student zaangażował się na rzecz wymiany i zbliżania kultur w Europie. Działa w stowarzyszeniach zajmujących się pamięcią, prawami człowieka i dialogiem ekumenicznym. Pracował najpierw jako sekretarz Muzeum Auschwitz-Birkenau, od roku 2006 jest dyrektorem tej placówki. Z roku na rok liczba odwiedzających muzeum stale wzrasta…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn


The grand ceremony of the decoration of the director of the Auschwitz-Birkenau Museum, Piotr Cywiński, with an Order of the Honorary Legion. On Thursday, January 17th, French Ambassador in Poland, Pierre Lévy, awarded the Order of the Honorary Legion to Piotr Cywiński, the director of the Auschwitz-Birkenau Museum.Piotr Cywiński is a historian, a Francophile who speaks French perfectly. He became involved in the exchange and bringing cultures closer together in Europe, when he was only a university student. He works in associations dealing with memory, human rights and ecumenical dialogue. He first worked as the secretary of the Auschwitz-Birkenau Museum, since 2006 he has been the director of this institution…