To top
10 Paź

Wyjątkowa, charyzmatyczna amerykańska aktorka i producentka filmowa

SARAH JESSICA PARKER urodziła się w Ohio, lecz wychowywała się w Cincinnati. Jako mała dziewczynka ćwiczyła balet. Zawsze chciała mieszkać tam, gdzie się coś dzieje, w interesujących miejscach, a takie miejsca to zazwyczaj duże miasta. W wieku 8 lat zadebiutowała tytułową rolą w telewizyjnej adaptacji baśni Hansa Christiana Andersena Dziewczynka z zapałkami (The little Match Girl). Potem wraz ze starszym bratem została obsadzona w sztuce Niewinni (The Innocents), wystawionej na Broadwayu przez Harolda Pintera. Po przeprowadzce do Nowego Jorku uczyła się tańczyć w American Ballet School. Przez kilka lat występowała w broadwayowskim przedstawieniu Annie. Po ukończeniu Dwight Morrow High School śpiewała w Operze Metropolitan, m.in. w Pajacach i Cavaleria rusticana….

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

SARAH JESSICA PARKER was born in Ohio but raised in Cincinnati. As a little girl she was taking balet classes. She always wanted to live in big, crowded cities, where a lot is going on. She had her TV debut when she was eight years old in an adaptation of „The Little Match Girl” by Hans Christian Andersen. A while later she and her brother were taking part in Broadway spectacle „Innocents” by Harold Pinter. After moving to New York she started to attend American Ballet School. For a couple of years she performed „Annie” at Broadway. After graduating Dwight Morrow High School she became a singer at Metropolitan Opera (Cavaleria Rusticana)…