To top
3 Sty

Uważam, że śpiew to głos duszy

GRZEGORZ WILK – wspaniały polski wokalista, aktor, kompozytor, autor tekstów i prezenter telewizyjny – opowiada o swoich pasjach, ogromnym zaangażowaniu i miłości do muzyki… Z wykształcenia jesteś socjologiem, ponadto ukończyłeś specjalizację francuską na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Od dziecka czułeś muzykę? Wiele rzeczy w życiu dzieje się samo. To tak jak z pasją: pojawia się, ale nie wiemy skąd i dlaczego właśnie taka. A ja od zawsze uważałem, że śpiew to głos duszy. A że duszę miałem niesforną, to jakoś zawsze samo mi się śpiewało. Na początku wykrzykiwało, a potem przybrało już formę bardziej uczesaną…

Jest to tylko wstęp do całego artykułu. Chcesz dowiedzieć się więcej - kup magazyn

GRZEGORZ WILK – a great Polish vocalist, actor, composer, songwriter and television presenter – talks about his passions, huge commitment and love for music… You are a sociologist by training, moreover, you have completed a French specialty at the Faculty of Polish Philology at the University of Opole. Have you felt the music since you were a child? Many things in life happen by themselves. It’s like with passion: it appears, but we do not know where and why. And I’ve always thought that singing is the voice of the soul. And since I had an unruly soul, I always sang it myself. At the beginning she was shouting, and then she took on a more coiffed form…